مدیریت onik-ژوئن 3, 2020

درست است که مژه تصنعی و مصنوعی سبب ساز زیبایی دیده ها می شود , البته می بایست بدانید که‌این مژه های دوست داشتنی , به تندرست دیده هایتان جراحت می زنند . به کارگیری از اشکال مژه های تصنعی و مصنوعی به صورت طولانی زمان برای دیده و مژه های ما هم خطر داراست . به این ترتیب خوب تر است کمتر از مژه های تصنعی و مصنوعی به کارگیری فرمائید . چسباندن اشتباه مژه تصنعی می‌تواند منجر جراحت مژه های ارگانیک شود فشار دوچندان ناشی از مژه های تصنعی و مصنوعی میتواند سبب ساز به جراحت فولیکول های موی شده و به صورت موقت یا این که دایم رویش مژه جدا شود . مژه تصنعی یا این که مواد دیگری که به مژه ها […]