مدیریت onik-ژوئن 5, 2020

پوست نیازمند است که به صورت همیشگی و آراسته مورد مراقب های ویژه قرار بگیرد و به آن اعتنا خاصی شود . درین دربین , بعضا از قسمت های پوست تن ما نظیر پوست صورت بیش تر از بخش های ديگر احتیاج به اعتنا دارا هستند و در حالتی‌که این پیگیری ها صورت نگیرد فرد را با مشکلات زيادي روبرو خواهد کرد . مضاعف آب بنوشید پزشک معالج الیاز می گوید« آب سمومی که سبب التهاب و قرمزی می گردند از در بین میبرد . آب کافی , به انتقال ماده های مغذی و اکسیژن کافی به پوست یاری می نماید و بازدارنده کم بود رطوبت و کم آبی پوست , و در سود پیری زودرس می شود . » […]