جیرا

در جیرای تیکت با توجه به کامنت ها موردی که در ان وندور چیت کرده را بررسی و اپدیت میکنیم و در نهایت جیرا را دان میکنیم و مجموعه را فعال نمیکنیم.

درجیرای ری اکتیو چیت مجموعه رو فعال میکنیم و با کامنت مناسب به اکانت اینفو ارسال میکنیم.

اگر در هنگام بررسی جیرا چیت وندور همکاری لازم را نداشت جیرا را با کامنت مناسب و انتخاب گزینه عدم همکاری وندور میبندیم.

درجیرای فعال سازی اگر اطلاعات داخل قرارداد تغییر کرده بود مثل تغییر مدیرت تغییر ادرس و تغیر شماره حساب بعد از فعال سازی جیرا را به اکانت اینفو ارجاع میدهیم. ولی زمانی که بسته موقت بسته به علت رد محصول واز این قبیل وضعیت ها بود فقط فعال و دان میکینم. بررسی اینکه بدانیم مجموعه به چه علت به حالت بسته در امده به بخش لیست رستوران ها رفته اسم مجموعه را سرچ میکنیم و گزارشات مربوطه ب مجموعه را برسی میکنیم . 

شماره 1: شماره تیکت ثبت شده توسط وندور یا بخش های مختلف سازمان

شماره 2:اسم مجموعه و شناسه پروفایل

شماره3: sla ( مدت زمان باقی مانده برای پیگیری تیکت در بخش کانتنت وی ام) 

شماره 4: سازنده تیکت مربوط ( فرد یا تیم های مختلف) 

شماره 5: تیکت مربوطه به کدام کارشناس برای پیگیری ارجاع داده شده (اساین)

شماره 6: تیکت مربوطه از کدام بخش یا نرم افزار ثبت شده است.

شماره 7:توضیحات تکمیلی برای تیکت ثبت شده جهت شفاف سازی درخواست (دیسکریپشن)

شماره 8: زمان ساخت تیکت توسط سازنده

شماره 9: کامنت های بخش های مختلف و کارشناسان در جهت پیگیری تیکت

شماره 10: بررسی روند ورود جیرا به بخش های مختلف و اساین شدن به اشخاص مختلف و جابجایی در استاتوس های مختلف 

با کامنت مناسب جیرا را انجام درخواست میبندیم و چک باکس های مربوط به کاری که انجام دادیم ره وارد میکنیم.

در این جیرا با وضعیت بلاک با هماهنگی و چک اطلاعات و اماده بودن مجموعه برای فعالیت، مجموعه را به حالت فعال قرارداده و جیرا را دان میکنیم.

این گونه موارد در بخش تخفیفات بررسی میشود وندور میتواند از طریق دخل در بخش ارتقا فروش درخواست و در کمپین ها شرکت کند و یا از طریق تیکت گذاشتن در این بخش در تخفیفات شرکت کند.و بریا اطلاع از جزییات بیشتر باید به بخش مربوطه ارجاع داده شود. در صورت یکه وندور اعلام کرد ادر این بخش ئرخواستی ثبت شده ودر خواست بدون پیگیری بسته شده شماره درخواست را از وندور گرفته و با کردینیتور چک میکنید.

این درخواست توسط اسنپفود قابل پیگیری نیست و مجموعه باید برای پیک خود باکس غذا تهیه کند.

بخش جدید که در نرم افزار دخل ایجاد شده که در جهت فروش بهتر مجموعه و مشارکت بیشتر و فعالیت بشیتر مجموعه ها در نظر گرفته شده. وندور با بروزرسانی دخل و مراجعه به بخش ارتقا فروش میتواند به این بخش دسترسی داشته باشد. در صورت ثبت استوری مورد نظر در صورت تایید بودت 24 ساعت قابلیت نمایش دارد.

ابتدا به اس ال ای جیرا  و صف های جیرا نگاه میکنیم اگر جیرا در دقایق پایانی اس ال ای خود قراردارد جیرا را با کامنتی مناسب پند میکنیم. در غیر این صورت نگه داشته و مجدد تماس میگیریم.